"Święty Hubert niechaj darzy w polu i kniei radością przygód i serce myśliwego
obudzi zachwytem najpiękniejszych przeżyć - wzruszeń i nadziei..."

Krzysztof Szpetkowski

Polski Związek Łowiecki zrzesza
116 153 myśliwych,
z czego 4 113 wstąpiło w ostatnim sezonie.

dane na dzień 30 marca 2013r.

W Polsce działa 49 zarządów okręgowych i 2 542 koła łowieckie, które dzierżawią 4 719 obwodów.

dane na dzień 30 marca 2013r.

W posiadaniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego jest 17 ośrodków hodowli zwierzyny, w tym specjalistyczna Stacja Badawcza w Czempiniu.

dane na dzień 30 marca 2013r.

3 352 880 to liczba godzin przepracowanych społecznie przez myśliwych tylko w jednym roku!

dane na dzień 30 marca 2013r.

Myśliwi na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny w ostatnim sezonie przeznaczyli 8 718 955,6 zł. Dodatkowe 26 354 266,49 zł zostały przeznaczone na dokarmianie zwierzyny.

dane na dzień 30 marca 2013r.

Za szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach rolnych myśliwi w ostatnim sezonie wypłacili odszkodowania w kwocie 56 272 912,68 zł.

dane na dzień 30 marca 2013r.

W ramach ochrony zwierzyny drobnej Polski Związek Łowiecki w ostatnim roku wyhodował i wsiedlił 95 600 bażantów, 26 200 kuropatw i 2 030 zajęcy.

dane na dzień 30 marca 2013r.

Myśliwi w kołach macierzystych posiadają 35 915 ułożonych psów myśliwskich.

Psów ułożonych do polowania na ptactwo jest 14 152, a do poszukiwania postrzałków 10 790. Pozostała liczba psów to między innymi norowce, dzikarze i gończe.

dane na dzień 30 marca 2013r.

Kalendarz
myśliwski

IX
Jelenie szlachetne: byki
Cały kalendarz